Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

Meganarativ

Meganarativ je otevřené setkání příznivců postmoderních myšlenek napříč žánry. Srdečně zveme i Vás! Jednou za měsíc se scházíme, abychom se podělili o nějaký nápad, myšlenku, společně shlédli inspirativní video, podiskutovali o zajímavých událostech... Téma je vždy jiné, stejně jako formát, počet návštěvníků, atmosféra. Po dlouhém a plodném působení v Clubwashi každou první středu v měsíci jsme dlouho hledali ideální místo pro tato setkání. Nakonec to vypadá, že jsme jim našli domov v klub Ottoman Trumpet v samém centru města. Museli jsme také upustit od pravidelného dne v měsíci a zavést variabilnější režim, scházíme se nyní většinou první či druhý čtvrtek v měsíci. Čas však zůstal stejný, tedy 19:30. Nejlépe je sledovat sekci, aktuality nebo náš Facebook, kde pravidelně zveřejňujeme pozvánky na blížící se akce.

Vyjádření účastníků o MGN

fotogalerie První Meganarativ 10.2010

fotogalerie Druhý Meganarativ 11.2010

29. MEGANARATIV

Kde: Café Paradigma, Marešova 148/8 (za FSS)
Kdy: 4. 6. 2013 v 19:30

Ondřej Mikulášek: Nad hrobem vědomí

Právě problém vědomí dělá hlavní obtíže a způsobuje hluboký zmatek ve všech otázkách spojených jak s psychologií, tak také s vědou o ideologiích. Vědomí se nakonec stalo asylem ignorance pro všechny filosofické konstrukce. Změnilo se ve skládku všech nedořešených problémů, všech objektivně nerozložitelných zbytků……Mimo objektivace, mimo ztělesnění v určitém materiálu (gesta, vnitřního slova, hlasu) je vědomí fikcí. Samo vědomí se může realizovat a stát skutečným faktem, jen když se ztělesní v materiálu znaku.
M. Bachtin

29. Meganarativ

O dnešní době máme ve zvyku uvažovat jako o postmoderní, mnozí z nás mluví o své praxi jako o postmoderní. Vymezujeme se tak vůči modernímu paradigmatu ve vědě, psychoterapii a jiných oblastech praxe. Ptáte se však někdy sami sebe, k čemu se vlastně takto hlásíme? Co pro nás znamená ona postmoderna? Jak je možné charakterizovat přechod od moderního k postmodernímu paradigmatu? Ondřej Mikulášek, streetworker, sociální kurátor a systemický terapeut, přednese své úvahy na tato témata. Pozastaví se nad otázkou, zda klíčový rozdíl obou paradigmat tkví v míře objektivity přikládané poznání, nebo zda změna paradigmatu je spíše v odklonu od paradigmatu apriority vědomí k aprioritě jazyka/komunikace. Jak se proměnilo pojetí vztahu jazyka a světa od časů moderny, jak je interpretován v kontextu postmoderní psychoterapie, a jak je v kontextu postmoderní psychoterapie reflektována filosofie jazyka L. Wittgensteina? Nakonec zbývá otázka legitimity možných promluv v rámci psychoterapie. Mají zde skutečně všechny hlasy stejnou váhu nebo lze některé prohlásit za blábol?

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Narativ in dialogue with Jaakko Seikkula

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.