Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

Meganarativ

Meganarativ je otevřené setkání příznivců postmoderních myšlenek napříč žánry. Srdečně zveme i Vás! Jednou za měsíc se scházíme, abychom se podělili o nějaký nápad, myšlenku, společně shlédli inspirativní video, podiskutovali o zajímavých událostech... Téma je vždy jiné, stejně jako formát, počet návštěvníků, atmosféra. Po dlouhém a plodném působení v Clubwashi každou první středu v měsíci jsme dlouho hledali ideální místo pro tato setkání. Nakonec to vypadá, že jsme jim našli domov v klub Ottoman Trumpet v samém centru města. Museli jsme také upustit od pravidelného dne v měsíci a zavést variabilnější režim, scházíme se nyní většinou první či druhý čtvrtek v měsíci. Čas však zůstal stejný, tedy 19:30. Nejlépe je sledovat sekci, aktuality nebo náš Facebook, kde pravidelně zveřejňujeme pozvánky na blížící se akce.

Vyjádření účastníků o MGN

fotogalerie První Meganarativ 10.2010

fotogalerie Druhý Meganarativ 11.2010

35. Meganarativ o spolupracujícím právu

Zajímalo by vás, zda a jak je možné aplikovat hodnoty spolupracujícího a dialogického přístupu v právnickém kontextu? Přijde vám taková myšlenka podezřelá nebo naopak fascinující? Na příštím meganarativu nám Eva Vaňková, advokátka, mediátorka a členka Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, představí metodu tzv. práva spolupráce. Přijďte spolu s námi diskutovat o možnostech dialogického a spolupracujícího přístupu v tomto kontextu!

35. Meganarativ o spolupracujícím právu

Právo spolupráce (collaborative law) je mezioborová disciplína vzniklá na počátku 90. let minulého století. Jde o komplexní přístup k řešení sporů, který si klade za cíl jednak eliminovat již vzniklý spor, a jednak pomoci jeho účastníkům v nastavení pravidel pro předcházení sporům v budoucnu. Klienti se zavazují advokátům, že budou spor řešit vyjednáváním a nebudou nepodávat žalobu ani podnikat jiné konfrontační kroky, dokud vyjednávání trvá. Vyjednávání na bázi práva spolupráce je strukturovaný proces, v rámci kterého jsou postupně identifikovány zájmy účastníků, kteří jsou vedeni k pochopení a akceptování zájmů protistrany. Poté se společně hledá takové řešení, které v maximální možné míře naplňuje zájem účastníka při zachování respektu k zájmům protistrany či třetí strany, která je konfliktem dotčena. Do tohoto procesu bývají přizýváni také zástupci různých profesí, kteří mohou situaci doplnit o specifické porozumění – např. psychologové, koučové či znalci z různých oborů.

Kdy: úterý 29. 4. 2014

Kde: Ottoman trumpet (Opletalova 1)

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Rocio Chaveste Gutierréz: Postmoderní filozofie a praxe napříč kulturami (2011)

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.