Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

O nás

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

S Narativem jsem se seznámil v roce 2010, kdy mne Pavel Nepustil požádal, abych řekl jako sociolog něco o sociálním konstruktivismu účastníkům tehdy prvního ročníku vzdělávacího programu „Možnosti dialogu“ (MODI). Tenkrát jsem byl ještě pouhým „akademikem“. Učil jsem na univerzitě a čekala mne velká změna v životě. S Narativem jsem se ještě více spojil v letech 2011-1012, když jsem se sám stal účastníkem a absolventem onoho báječného mezinárodního vzdělávacího programu v kolaborativním přístupu MODI. Ze sociálního konstruktivismu a postmodernity, mé oblíbené teoretické a výzkumné perspektivy, se začala stávat stále intenzivnější profesní i životní praxe. 

V roce 2011 jsem po mnoha letech zanechal akademickou práci a začal se naplno věnovat přímé práci s klienty: ohroženými dětmi a rodinami. Vlastně jsem se spirálou vrátil i vydal vpřed k tomu, co mne vždy táhlo a dávalo smysl už od počátků mé profesní dráhy -  k terapeutické práci. Té jsem se paralelně s akademickou dráhou sociologa věnoval už od roku 1994. Tehdy jsem zahájil svůj první psychoterapeutický výcvik (výcvik v logoterapii a existenciální analýze) a spoluzakládal jsem neziskovku „Centrum krizové pomoci“ v Opavě, které tehdy začalo poskytovat poradenství a terapeutickou pomoc nízkoprahovým klientům, často mladým lidem, kteří potřebovali řešit svůj problém s drogami.

Dnes se naplno věnuji terapeutické a poradenské práci v oblasti náhradní rodinné péče.  Ve své terapeutické praxi se snažím propojovat kolaborativní přístup s blízkým „na řešení zaměřeným přístupem“. Působím v nestátní neziskové organizaci Trialog v Brně (www.trialog-brno.cz ). Vedle terapeutické práce s pěstouny a dětmi v pěstounské péči se věnuji také vzdělávání pěstounů a přípravám budoucích náhradních rodičů. Pracuji také jako supervizor a snažím se uplatňovat kolaborativní a dialogickou praxi při rozvoji organizací a pracovních týmů působících v sociální sféře. Sílu a radost čerpám nejen z této práce, od svých klientů a kolegů, ale také od své milované rodiny, ženy Haliny a dětí Teodora a Tima.

Kontakt:

Mobil: +420 603 535 955
e-mail: igor.nosal@gmail.com

Akademické vzdělání:

Vystudoval jsem obor Výchova a vzdělávání dospělých (Mgr.) na filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci a tamtéž získal Ph.D. v oboru Sociologie.

Jsem absolventem psychoterapeutických a sebezkušenostních výcviků:

 • (2016) „SOLUTION FOCUS“ KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PSYCHOTERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ, v celkovém rozsahu 710h, (www.dalet.cz);
 • (2016) KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ, rozsah 348h, (www.dalet.cz)
 • (2013) MEZINÁRODNÍ CERTIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V KOLABORATIVNÍM PŘÍSTUPU „MOŽNOSTI DIALOGU“, rozsah 180h., NARATIV Brno pod záštitou HOUSTON GALVESTON INSTITUTE, www.narativ.cz/cs/modi;
 • (1998) DVOULETÝ VÝCVIK V LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE, 4 semestrální výukový a výcvikový program v rozsahu 300 h. (INSTITUT PRO INTEGRATIVNÍ PSYCHOTERAPII A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ, Olomouc
 • (1994) ERIKSONOVSKÁ HYPNOTERAPIE I a II (40 hodin), Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství, Olomouc, výcvikový program vedený PhDr.Jiřím Zíkou

a dalších vzdělávacích programů a seminářů:

 • 2016, TVŮRČÍ POSTUPY ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ (16 hodin), lektor: Ben Furman, pořadatel Dalet, Olomouc
 • HUMANIZUJÍCÍ PRAXE: KREATIVITA A POSPOLITOST V PRÁCI S DĚTMI, JEJICH RODINAMI A ZAPOJENÝMI SLUŽBAMI (16 hodin), lektor: Jim Wilson, pořadatel NARATIV, Brno.
 • 2015, NEPRACUJTE ANI SE SVÝMI NEJLEPŠÍMI FORMAMI KONTROLY. Pěstování dialogického prostoru v práci s lidmi. Dialog v krizových situacích – dialog jako ztělesněný tanec, dialog v šedé zóně nejistoty. (16 hodin), lektoři: Jaako Seikkula a Tom Erik Arkil (Finsko), pořadatel NARATIV, Brno.
 • 2013, UMĚNÍ A PRAXE SPOLUPRÁCE V ORGANIZACÍCH, 2 denní seminář (16 hodin) vedený Harlene Anderson (Houston Galveston Institute, Texas, USA) a pořádaný občanským sdružením Narativ ve spolupráci s Houston Galveston Institute
 • 2013, OTEVŘENÝ DIALOG: NOVÉ PARADIGMA V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, 2 denní seminář (16 hodin) lektor Jaakko Seikula (Finsko) a pořádaný občanským sdružením Narativ ve spolupráci s Houston Galveston Institute
 • 2013, výcvik lektorů PRIDE - lektor příprav náhradních rodičů (osvojitelů, pěstounů) PRIDE (250 hodin), MPSV ČR, lektor: Master trenér PRIDE Rob Van Pagée (Director. Op Klaine Schaal Nederland)
 • 2012, SOCIÁLNÍ A KOMUNITNÍ PRÁCE Z POSTMODERNÍ PERSPEKTIVY, lektor Rocío Chaveste Gutiérrez (Mexiko), 2 denní seminář (16 hodin) pořádaný občanským sdružením Narativ ve spolupráci s Houston Galveston Institute
 • 2012 ROZBOR KRESBY TÝRANÉHO DÍTĚTE, vzdělávací program v rozsahu 6 hodin, lektor Dr.Darina Rich (Austrálie), Domino, o.p.s.
 • 2012 CHILD RIGHTS AND THE BUSINESS SECTOR: URGING STATES AND PRIVATE COMPANIES TO MEET THEIR OBLIGATIONS. Mezinárodní seminář organizovaný The University Institute Kurt Bosch (IUKB) nad International Institute of the Rights of Child (IDE)  v Sionu, Švýcarsko, ve dnech 14.10.-17.10.2012
 • 2012, PODPORA A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB DLE STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, vzdělávací seminář v celkovém rozsahu 8 hodin (JMK, Brno)
 • 2011, ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ Z HLEDISKA POSTMODERNÍHO KOLABORATIVNÍHO PŘÍSTUPU 2 denní seminář (16 hodin) vedený Harlene Anderson (Houston Galveston Institute, Texas, USA) a pořádaný občanským sdružením Narativ ve spolupráci s Houston Galveston Institute
 • 2011, ALTERNATIVNÍ PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI (THE ALTERNATIVE CARE FOR THE CHILDREN AT RISK)organizátor a moderátor mezinárodního semináře, pořádaný Fondem ohrožených dětí ve spolupráci s Česko-britskou o.p.s. v Praze 13.-14.10.2011
 • 2011, seminář: IMPLEMENTACE ZKUŠENOSTÍ DOBRÉ PRAXE VE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PRÁV DĚTÍ VE ŠVÝCARSKU DO PODMÍNEK OCHRANY PRÁV DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE, prezentace: Ochrana ohrožených dětí a role neziskových organizací a občanských iniciativ, Brno, organizovaný Česko-britskou o.p.s.
 • 2008, Workshop: GROWING UP GLOBAL?University Bergen, Norway, 2008. The conference paper:“Baby-box”: The Discursive Re-Construction of Social Space for Abandoned Children
 • 2006, „GOVERNING CHILDREN: DISCOURSES AND IDEOLOGIES OF THE CZECH POST-SOCIALIST ERA“ Sociolinguistics Symposium 16 (University of Limerick, Ireland 2006). The conference paper: The Discursive Construction of Space in the Case of Babybox.
 • 2005, DILEMMAS OF THE POST-COMMUNIST CONDITION. AN INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON DISCOURSE AND POLITICS OF SOCIETIES IN TRANSITION (University of Wolverhapton, U.K., 23-24 June 2005). The conference presentation:The end of the socialist-state childhood? Discursive re-constructions of childhood in the post-socialist Czech Republic (A case of the Foundation of children at risk )
 • 1996/97 a 1997/98 (3 semestry), YOUNG FACULTY DEVELOPMENT PROJECT NOVICIUS (příprava mladých vysokoškolských učitelů), Vzdělávací nadace Jana Husa. Školící pracoviště:  University of Pittsburgh, U.S.A. a Slezská Univerzita v Opavě.
 • 1997, THE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS. Mierky, Polsko Completed the courses of Political Institutions of Democracy (lecturer Prof. Jack Knight, Washington University) and Public Policy (lecturer Prof. Karol Soltan, University of Maryland)
 • 1996, THE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS, Mierky, Polsko. Completed the courses of Scope and Methods of Political Science (lecturer Prof. Ellen Kennedy, University of Pennsylvania) and Transition to Democracy (lecturer Prof. Andrew Arato, New School of Social Research, New York)

Přehled zaměstnání

 • 2014 – dosud, terapeut a vedoucí Centra výzkumu - Trialog, Brno
 • 2011 - 2014, psychoterapeut  - Fond ohrožených dětí, Klokánek FOD v Brně
 • 1999 – 2010, odborný asistent a lektor - Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie
 • 1994 -1999, terapeut a zástupce vedoucí - Centrum krizové pomoci v Opavě
 • 1990 -1999, odborný asistent - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Katedra společenských věd
 • 1989 -1990, odborný referent - Vysoká škola báňská v Ostravě, Centrum audiovizuálních služeb
 • 1987 -1989, odborný referent, sociolog - Přerovské strojírny, Referát sociálních analýz

Vybrané publikace:

1.Nosál,I.-Čechová,I. (eds.) 2014. Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami. Studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska.  Brno: Česko-britská o.p.s. ISBN: 978-80-905598-1-3.

 1. Nosál,I. 2011. Zájem dítěte a péče o ohrožené děti. Publikováno na stránkách iniciativy Čí je dítě? http://www.cijedite.cz/
 2. Nosál,I. 2009. „Governing Abandoned Children: The Discursive Construction of Space in the Case of Babybox“  In Galasińska, A. and Krzyżanwski,M. eds. Discourse and transformation in Central and Eastern Europe. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan , pp.114-136.
 3. Nosál, I.2005a. Diskursy o dětství v době post-socialismu (Discourses of Childhood in the Period of Post-Socialism). Národopisná revue, Strážnice: Ústav lidové kultury, 15, 2, pp. 75-79, ISSN 0862-8351.
 4. Nosál, I. 2005b. Příroda versus kultura ve studii o budoucnosti dětství Alana Prouta. Sociální studia, Brno : Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2005, 2, od s. 153-159, 7 s. ISSN 1214-813X.
 5. Nosál, I.2004a. Zrození české postkomunistické politické kultury (The Emergence of the Czech Post-communist Political Culture). In Skalník, Petr (ed.). Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha : SET OUT,. pp. 71-88, ISBN 80-86277-40-2.
 6. Nosál, I. 2004b. Diskursivní re-konstrukce dětství: mezi nostalgií a nejistotou (Discursive re-construction of childhood: between nostalgia and uncertainty). In Nosál, Igor (ed.). Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, pp. 198-218, ISBN 80-86598-80-2.
 7. Nosál, Igor (ed.) 2004c. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, , ISBN 80-86598-80-2.
 8. Nosál, I. 2003a. Diskurzy a reprezentace dětství ve věku nejistoty (Discourses and the Representation of Childhood in the Age of Uncertainty). In Modernizace a česká rodina. I. Brno : Barrister a Principal, , pp. 177-188, ISBN 80-86598-61-6.
 9. Nosál, I.2003b. Re-konstrukce identit v biografických vyprávěních: diskursy litevské a české elity (Re-construction of identity in biografical naratives: discourses of Lithuanian and Czech elites). In Szaló, Csaba - Nosál, Igor. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity,  pp. 37-90, ISBN 80-210-3306-1.
 10. Nosál, I.2002a. Sociální konstrukce dětství v biografických vyprávěních:dětství mezi socialismem a post-socialismem (Social Construction of Childhood According to Autobiographical Interviews:Childhood Bettween Socialist and Post-Socialist Periods). In Plaňava, Ivo - Pilát, Milan. Děti, mládež a rodina v období transformace. Brno : Barrister&Principal, , pp. 190-200, ISBN 80-86598-36-5.
 11. Nosál, I. 2002b. České dětství v kontextu socialismu a post-socialismu: diskursy a reprezentace (Czech Childhood in the Context of Socialism and Post-socialism: Discourse and Representation). Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, pp. 53-75, ISSN 1212-365X.
 12. Nosál, I.2000. Zrození nové politické třídy a její politické kultury (The Emergence of the New political Class and its Political Culture). Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, pp. 207-221. ISSN 1212-365X.
 13. Nosál, I. 2000. Národní mýty v politice a politické kultuře postkomunistických společností-český příklad. In Dančák, Břetislav - Fiala, Petr (ed.). Národnostní politika v postkomunistických zemích. 2000. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Brno - Mezinárodní politologický ústav,. s. 81-93. ISBN 80-210-2388-0.
 14. Nosál, I. 1999. Culture politique et politique locale en République tchéque. In Émergence des pratiques démocratiques en République tchéque. Praha : Centre francais de Recherche en Science sociales (CEFRES),. s. 25-36. Cahiers du CEFRES. ISBN 80-86311-00-7.
 15. Nosál, I. 1999. Wirtschaftskulturelle Faktoren der Transformation in der tschechische Republik. In: Höhman, Hans-Hermann (eds.) Eine unterschätzte Dimension? Zur Rolle  wirtschaftskultureller Faktoren der osteuropäischen Transformation. Bremen: Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Edition Temmen, , pp.249-255, ISBN 3-86108-334-5.

Nepřehlédněte

Mark Steven Hopfenbeck

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU
pro pracovníky v oblasti duševního zdraví (běh 2)

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 8 dvoudenních setkání od listopadu 2018 do listopadu 2019
Termíny:
21-22.11.2018 a 25-26.1., 8-9.3., 25-26.4., 7-8.6., 19-20.7., 13-14.9. a 15-16.11.2019
Akreditace: MPSV
Kapacita:
25 účastníků
Jazyk:
angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Stanislav Matoušek)
Cena:
23.000,- Kč

více informací zde..

Werner Schutze (DE)Pavel NepustilKateřina Novotná

 

Spolek Narativ pořádá

ZÁKLADNÍ TRÉNINK V OTEVŘENÉM DIALOGU
pro pracovníky v oblasti duševního zdraví (běh 1)

Místo: Praha
Rozsah:
128 hodin, 8 dvoudenních setkání od března 2018 do ledna 2019
Termíny:
26.-27.3. 2018, 17.-18.5., 29.-30.6., 10.-11.8., 17.-18.9., 26.-27.10., 14.-15.12., 26.-27.1.2019
Akreditace: MPSV
Kapacita:
25 účastníků
Jazyk:
angličtina / němčina s českým překladem (tlumočí Dita Bezdičková, Narativ)
Cena:
21.800,- Kč

více informací zde..

Video

Embedded thumbnail for Narativ in dialogue with Harlene Anderson and John Shotter

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.