Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

Meganarativ

Meganarativ je otevřené setkání příznivců postmoderních myšlenek napříč žánry. Srdečně zveme i Vás! Jednou za měsíc se scházíme, abychom se podělili o nějaký nápad, myšlenku, společně shlédli inspirativní video, podiskutovali o zajímavých událostech... Téma je vždy jiné, stejně jako formát, počet návštěvníků, atmosféra. Po dlouhém a plodném působení v Clubwashi každou první středu v měsíci jsme dlouho hledali ideální místo pro tato setkání. Nakonec to vypadá, že jsme jim našli domov v klub Ottoman Trumpet v samém centru města. Museli jsme také upustit od pravidelného dne v měsíci a zavést variabilnější režim, scházíme se nyní většinou první či druhý čtvrtek v měsíci. Čas však zůstal stejný, tedy 19:30. Nejlépe je sledovat sekci, aktuality nebo náš Facebook, kde pravidelně zveřejňujeme pozvánky na blížící se akce.

Vyjádření účastníků o MGN

fotogalerie První Meganarativ 10.2010

fotogalerie Druhý Meganarativ 11.2010

Pražský meganarativ 12.6.: Kam jdou lidé s nemocnou duší?

Zveme vás na pátý pražský Meganarativ do Café Lajka na téma:

Kam jdou lidé s nemocnou duší?

2. pražský Meganarativ

V dalším dialogickém setkání se zaměříme na život mužů a žen s duševním onemocněním. Jaké to je, když se vám do života vkrádá duševní nemoc? A jaké to je, když už je jeho plnou součástí? Jaká je zkušenost těchto lidí s poskytnutou psychiatrickou péčí a s jinými službami a intervencemi? Co napomáhá uzdravení? A dá se tato zkušenost vnímat i jako obohacení na životní cestě? 

V kritické psychologii je otázka užitečnosti a vlivu psychiatrické diagnózy na život klientů a pacientů často diskutována. V rámci dialogického přístupu je prosazován nemedicínský, na dialogu a spolupráci s klientem, jeho rodinou a širším okolím postavený přístup k léčbě duševních onemocnění. Budeme si tedy během našeho setkání klást otázku, k čemu je diagnóza lidem s duševním onemocněním dobrá, kdy slouží a kdy škodí. Kdy umožňuje lépe zvládat životní situaci a kdy naopak bere moc nad vlastním životem? Do jaké míry současný systém psychiatrické péče umožňuje začlenit tyto lidi a jejich blízké do léčebného procesu? Jsou začleňováni jako partneři či dokonce jako experti na dané potíže či životní situaci nebo jsou hlavně pasivními příjemci pomoci, péče či léčby?

Vlastní příběhy života s diagnózou psychotického onemocnění budou číst Tomáš Vaněk a Michal Kašpar z občanského sdružení Dobré místo. Budou čerpat ze sborníku, který nese stejný název jako setkání Meganarativu. Nabízí se tak možnost diskutovat nejen o jejich zkušenostech s duševním onemocněním a jeho léčbou, ale také o práci na sborníku i probíhajícím projektu peer lektorů.

Kde: Café Lajka
U Akademie 366/11, Praha 7 (zastávka Letenské náměstí)
http://www.cafelajka.cz/
Kdy: 12. 6. 2014 v 18:30  
S sebou: Chuť k otevřeným dialogům a naslouchání

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Will Hall: Diagnózy F a cesty k zotavení

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.