Narativ.cz | website for postmodern ways in therapy and consulting

About us

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Věnuji se terapeutické a poradenské práci ve své soukromé praxi v Brně a ve spolupráci s nestátními organizacemi Trialog, Dobrá rodina a Anabell. Jsem členem skupiny Narativ, zaměřené na šíření postmoderní praxe. Zabývám se především terapií zaměřenou na vztahy a řešení a rodinnou terapií zaměřenou na attachment a vývojové trauma u dětí. Vedle terapeutické práce se věnuji lektorské činnosti a supervizím v týmech pomáhajících profesí, kde se snažím uplatňovat na řešení zaměřený přístup (SF) a dialogickou praxi při rozvoji organizací a pracovních týmů. Sílu a radost čerpám nejen z této naplňující práce, od svých klientů a kolegů, ale také od své milované rodiny, ženy Haliny a dětí Teodora a Tima.

Kontakt:

Mobil: +420 603 535 955
e-mail: igor.nosal@gmail.com

Akademické vzdělání:

Absolvoval jsem obor výchova a vzdělávání dospělých (Mgr.) a doktorandské studium sociologie.(Ph.D.) na filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

Postgraduální vzdělání v oblasti psychoterapie a poradenství

„SOLUTION FOCUS“ KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PSYCHOTERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ. Komplexní psychoterapeutický výcvik v celkovém rozsahu 710h, DALET, Olomouc, www.dalet.cz - výcvik byl schválen Českou psychoterapeutickou společností a ČLS JEP pro zdravotnictví

• KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ, rozsah 348h. DALET, Olomouc, - výcvik je akreditován MPSV

„SPECIFIKA PÉČE O DĚTI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI“. Ucelený dvouletý systém vzdělávání z oblasti teorie attachmentu, diagnostiky poruch attachmentu a účinných terapeutických intervencích v oblasti terapie poruch attachmentu – úroveň terapeutická); MPSV ČR, Praha. Součástí byl výcvik v DDP (Dyadické vývojové psychoterapii), Playterapii, Theraplay, Dotykové terapii.

• Certifikát v DDP -DYADIC DEVELOPMENTAL PRACTICE, PSYCHOTHERAPY AND PARENTING - DYADICKÁ VÝVOJOVÁ PSYCHOTERAPIE. Level One: Introducing A Framework For Therapy And Parenting Developmentally Traumatised Children – DDPI, Dan Hughes, Ph.D.(President And Trainer) + Level Two: Developing A Framework For Therapy And Parenting Developmentally Traumatised Children – DDPI, Dan Hughes, Ph.D.(President); Edvina Grant (Trainer)

• INTERNATIONAL CERTIFICATE IN COLLABORATIVE PRACTICES AT „MOŽNOSTI DIALOGU“ (MEZINÁRODNÍ CERTIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V KOLABORATIVNÍM PŘÍSTUPU „MOŽNOSTI DIALOGU“), rozsah 180h., Houston Galveston Institute and Taos Institute ve spolupráci s Narativ, - vzdělávací program je akreditován na MPSV.

• DVOULETÝ VÝCVIK V LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE. 4 semestrální výukový a výcvikový program v rozsahu 300 h. Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství (IPIPAP), Olomouc, lektor PhDr. Martina Zemánková (Kosová)

• ERIKSONOVSKÁ HYPNOTERAPIE I a ERIKSONOVSKÁ HYPNOTERAPIE II, Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství, Olomouc, výcvikový program vedený PhDr.Jiřím Zíkou.

· CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU PRO LEKTORY PRIDE v rozsahu 250h. MPSV ČR, certifikát opravňuje vést přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny podle modelu PRIDE

Currently

Workshop 2017 Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze:
OPEN DIALOG IN MENTAL HEALTH CARE

We wholeheartedly invite you to an experiential workshop, centered on the experience of being in dialogue. The workshop is suited for people who are interested in the field of mental health care, are currently working in the field, or wish doing so in future.

When: 24. - 25. 11. 2017
Where: Brno

more info..

Video

Embedded thumbnail for Sylvia London - Šikana, přestaňme o ní mluvit, začněme mluvit spolu
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Search

Search form

CAPTCHA
spam protection
Fill in the blank.