Narativ.cz | website for postmodern ways in therapy and consulting

About us

Bára Romanovská

Bára RomanovskáNarodila jsem se v Ostravě, ale vyrostla jsem mezi skálami a lesy. Na gymnáziu jsem se chtěla věnovat veterinární medicíně, ale časem jsem začala tíhnout k filosofii a psychologii, kde jsem se seznámila s myšlenkami C. G. Junga, ke kterým stále ráda vracím.  

Jednooborovou magisterskou psychologii jsem vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Hned zkraje studia jsem se ocitla na jednom z prvních setkání Meganarativů a od té doby jsem naslouchala myšlenkám, ke kterým jsem byla z počátku hodně kritická, což je asi něco, co mi zůstalo. Asi po roce potřebovali zakládající členové pomoci, tak jsem se nabídla, protože v té době jsem nechyběla na žádné akci, kterou pořádali a všemi těmi myšlenkami a dialogy jsem byla nadšená.

V r. 2009 jsem nastoupila do mezinárodně uznávaného narativního výcviku Narativ Level One pod vedením Natalie Savelyevy v Institutu komunikační psychologie a psychoterapie, který mne nadchnul natolik, že jsem se rozhodla celé této postmoderní rodině věnovat i v praxi. V té době jsme s Narativem pořádali workshopy, Meganarativy, kde jsme diskutovali s účastníky, ze kterých se postupně stávali spolupracovníci a kamarádi, kteří se k nám hrdě hlásili a pomáhali nám myšlenky kolaborativní a dialogické praxe šířit. V té době jsem pracovala jako dobrovolník na pozici co-terapeuta v hipoterapiích a hiporehabilitacích především s mentálně a fyzicky hendikepovanými dětmi. V r. 2014 jsem absolvovala pod záštitou Taos Institut a Galvestone Institute certifikovaný výcvik Možnosti dialogu, kde jsme se dialogickou, kolaborativní a narativní praxí zabývali do hloubky. Velkým předělem pro mne byl výzkum na diplomovou práci, kde jsem se zabývala fenoménem nejistoty a jak s ní nakládají psychoterapeuti, je to současně téma, které je pro mě jako začínajícího terapeuta přitažlivé. Tou dobou jsem věděla, že pokud budu chtít pracovat s klienty, budu potřebovat ještě zázemí dlouhodobého výcviku. Na jaře 2016 jsem pak nastoupila do komplexního výcviku Cestou systemických terapií, které pořádá ISZ-Management centrum pod vedením Vratislava Strnada.

Poslední rok žiji v Berouně, kde pracuji v sociálně aktivizačních službách jako psycholog v organizaci Pro Zdraví 21 a založila jsem si svou vlastní psychoterapeutickou praxi.

Ve volném čase se věnuji především současné české poezii a české i světové próze. Mám ráda trailový běh a lyžování. S přítelem máme zálibu ve sběratelství dýmek z briáru.

Kontakt:

Telefon: +420 739 426 794
E-mail: barbora.romanovska@gmail.com

Vzdělání:

2009 — 2015                                  Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, studijní obor Psychologie, jednooborová, Mgr., státní zkouška z klinické psychologie

Postgraduální vzdělání:

2016 — 2020                                  Cestou systemických terapií: Komplexní výcvik v psychoterapii (800h)

2014 — 2015                                  Možnosti dialogu, certifikační vzdělávací program v kolaborativní a dialogické praxi pod záštitou Taos Institute a Galveston Institute (180h)

2009 — 2010                                  Narativní výcvik — První úroveň (Narative Level One) mezinárodně znávaný certifikační program (48h)

Pracovní zkušenosti:

2016 — doposud                           Psycholog a psychoterapeut v Pro Zdraví 21, z. ú. v Berouně

2016 — doposud                           Psychoterapeut ve výcviku pod supervizí, soukromá praxe v Berouně

2015 — doposud                           Facilitace setkávání SAS (sociálně aktivizační služby) a OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) v Brně 

2009 — 2011                                   Co-terapeutka ve sdružení Epona s. r. o.

Currently

Workshop 2017 Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze:
OPEN DIALOG IN MENTAL HEALTH CARE

We wholeheartedly invite you to an experiential workshop, centered on the experience of being in dialogue. The workshop is suited for people who are interested in the field of mental health care, are currently working in the field, or wish doing so in future.

When: 24. - 25. 11. 2017
Where: Brno

more info..

Video

Embedded thumbnail for Narativ in dialogue with Harlene Anderson and John Shotter
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Search

Search form

CAPTCHA
spam protection
Fill in the blank.