Narativ.cz | website for postmodern ways in therapy and consulting

News

Co chystáme v roce 2020 a 2021

MODI – MOŽNOSTI DIALOGU JSOU ZPĚT - OD ZÁŘÍ 2020 V BRNĚ

6. běh certifikovaného vzdělávacího programu v kolaborativně-dialogické praxi (s akreditací MPSV) organizovaný Narativem pod záštitou Taos Institute, Houston Galveston Institute a ve spolupráci se zahraničními lektory Sylviou London a Eijou-Liisou Rautiainen. 

Roční vzdělávací program (175 hodin) se skládá z devíti setkání (6x dvoudenních a 3x třídenních) 1x měsíčně od září 2020 do června 2021. Uskuteční se v Brně. 

Facilitují Pavel Nepustil, Ph.D., Přemysl Ulman, LMFT a Mgr. Veronika Smaženková. Součástí MODI jsou tři workshopy a supervizní semináře, které povedou Eija-Liisa Rautiainen, Ph.D. (FIN), Igor Nosál, Ph.D. (ČR) a Sylvia London, MA, LMFT (MEX). Program je akreditován MPSV a jeho absolventi obdrží certifikát s mezinárodní platností.

https://www.moznostidialogu.cz/ - nový, svěží a krásný web plný informací, podívejte se!

 

„TODI“ – DALŠÍ BĚH TRÉNINKU V OTEVŘENÉM DIALOGU OD ŘÍJNA 2020 V PRAZE

Rostoucí zájem o Otevřený dialog v ČR a potřeba komplexního vzdělávání v tomto přístupu vedly začátkem roku 2016 ke vzniku sítě složené ze zástupců několika organizací v oblasti duševního zdraví (Spolek Narativ, Fokus Mladá Boleslav, Péče o duševní zdraví, Práh Jižní Morava a Zahrada 2000), v níž se vyjednávali možnosti spuštění komplexního vzdělávání v Otevřeném dialogu. 

Přípravou a realizací základního tréninku byl pověřen Narativ, který již dlouhodobě podporuje rozvoj dialogické praxe v Česku a na Slovensku. Pozvání k lektorskému vedení tréninku letos opět přijal dr. W. Schuetze, který se dlouhodobě věnuje rozvoji Otevřeného dialogu v Německu i v zahraničí.

Koordinátoři: Lucia Ukropová, Martin Novák, Dita Bezdičková.
Detaily výcviku se už brzy objeví na našem webu a facebooku. 

 

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Koordinátoři: Pavel Nepustil, Lucia Ukropová
Proběhlo již několik „školení“ šitých na míru organizacím (jedno nebo víc 2-denních setkání). 
Další plánujeme nejdřív za 6 měsíců z kapacitních důvodů. 

 

KDE SE VZDĚLÁVÁ NARATIV

Open dialogue – trainers’s training program v Helsinkách. Na světě je 56 supervizorů a trenérů v Otevřeném dialogu a od února 2020 má Česká republika mezi nimi své zastoupení. Jaakko Seikkula a Pekka Holm stvrdili certifikátem úspěšné absolvování Pavlovi Nepustilovi. A chce to další!  - nový trénink začíná v květnu a registrace běží do půlky března.

Detaily zde: http://open-dialogue.net/training/trainers/

Nově jsme partnery v projektu Erasmus + zaměřeném na multidisciplinární práci s rodinami v krizi ve spolupráci s Inštitútom dialogických praxí. Jedná se o 3-letý projekt: od 1.10.2019 do 31.8.2022 zaměřený na vzdělávání v multidisciplinární spolupráci při práci s rodinami v těžkých situacích. Narativ se zavázal v průběhu projektu zorganizovat jedno setkání a workshop. Budeme vzdělávat a sami budeme vzdělávaní.

ECODHARMA. Další z projektů Erasmus+. Narativ je partnerem v projektu s tímto centrem pro vzdělávání a vyrazí letos a možná i příští rok na jeden z kurzů, které se díky partnerství odehrávají: Transformative collaboration. Ten má za cíl podpořit lektory a lidi, kteří pracují s aktivisty v různých skupinách zaměřených na (nejen) sociální změnu v efektivnější spolupráci a dělání efektivnějších rozhodnutí. 

Currently

Workshop 2017 Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze:
OPEN DIALOG IN MENTAL HEALTH CARE

We wholeheartedly invite you to an experiential workshop, centered on the experience of being in dialogue. The workshop is suited for people who are interested in the field of mental health care, are currently working in the field, or wish doing so in future.

When: 24. - 25. 11. 2017
Where: Brno

more info..

Video

Embedded thumbnail for Narativ in dialogue with Harlene Anderson and John Shotter
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Search

Search form

CAPTCHA
spam protection
Fill in the blank.