O nás

Pavel Nepustil, Ph. D.

Stál u zrodu Narativu a v současnosti je členem jeho koordinačního týmu. Jednou z jeho hlavních rolí je komunikace s jinými skupinami a instituty v ČR i v zahraničí. Podílí se na koordinaci Evropské otevřené sítě pro dialogickou praxi, spolu-organizuje Letní školu dialogické praxe a je kontaktní osobou mezinárodní sítě certifikačních programů v kolaborativní a dialogické praxi, k nimž patří i český program Možnosti dialogu realizovaný Narativem.

Živí se především jako psycholog, psychoterapeut a supervizor na volné noze, zejména se specializuje na oblast užívání drog, závislostí a duševního zdraví. Příležitostně se těmto tématům věnuje i v kurzech a školeních určených pomáhajícím profesionálům. Je také zakládajícím členem Platformy pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem, která se aktivně zapojuje do transformačních procesů v této oblasti.

Rád píše odborné i popularizační texty. Ze své disertační práce publikoval knihu Bez léčby to jde, ve které se zabývá přirozeným zotavením z dlouhodobého užívání pervitinu. Na stejné téma mu vyšlo několik článků v českých i zahraničních odborných časopisech. Je autorem seriálu „Závislosti mezi námi“ pro psychologii.cz a seriálu „Závislost je jinde“ pro Magazín Legalizace, pro stejný časopis v současnosti píše seriál „Vejdi a neuškoď“. Jeho snem je napsat popularizační knihu o závislosti a zotavení pro širokou veřejnost.

Žije v Brně v paneláku s partnerkou, dvěma dcerami a kočkou.

 

Kontakty

tel.: +420 777 916 280
e-mail: nepustil@narativ.cz
osobní web: nepustil.narativ.cz

 

Vzdělání

1999 – 2001: VOŠ sociální v Prachaticích, Sociální práce, DiS.

2001 – 2006: Psychologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Mgr.

2003 – 2007: Sociologie, mediální studia a žurnalistika, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

2006 – nyní: doktorský studijní program Sociální psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

  

Postgraduální vzdělávání a výcviky

2003 – 2007: komplexní 750-ti hodinový psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“, Institut systemické zkušenosti, Praha

2004 – 2005: 120-ti hodinový sebezkušenostní výcvik, „Motivační rozhovory“, Sdružení Podané ruce, o.s., Brno

2008: letní škola spolupracujícího přístupu v terapii International Summer Institute & Pre-Institute, Playa del Carmen, Mexico

2009: letní škola kvalitativního výzkumu v drogové oblasti ESSD Summer School, European Society for Social Drug Research, Pompidou Group, Holandsko

 

Profesní zkušenosti

5/2001 – 9/2001: Deníky Bohemia, Listy Prachaticka, Prachatice, redaktor

8/2003 – 8/2007: Sdružení Podané ruce, o.s., Drogové služby ve vězení, sociální pracovník, psycholog

9/2007 – nyní: Sdružení Podané ruce, o.s., Pracovní a sociální agentura Pasáž, vedoucí projektu

 

Odborné stáže a studijní pobyty

3/2005: 1 týden, návštěva zařízení v rámci komplexní sítě drogových služeb poskytovaných CDS, Cranstoun Drug Services, London, Velká Británie

12/2006: 1 týden, návštěva zařízení poskytujících drogové služby etnickým komunitám v C.O.C.A., London, Velká Británie

9/2007 – 10/2007: 4 týdny, Community Engagement Model (výzkum na téma duševního zdraví mezi etnickými menšinami), University of Central Lancashire, Velká Británie

5/2008 – 9/2008: 4 měsíce, Fulbright-Masaryk scholarship (práce na projektu „Utváření nové identity bývalých uživatelů drog“), Houston Galveston Institute, USA

 

Vystoupení na konferencích

1/2007: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku, „Community Engagement Model“ (krátké sdělení), Olomouc

6/2007: AT konference, „Závislost jako mýtus“ (krátké sdělení), Měřín

5/2008: AT konference, „Strategie pro ukončení užívání pervitinu bez odborné pomoci“ (předběžné závěry výzkumu), Měřín

1/2009: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, „Spolupracující přístupy ve výzkumné praxi“, Olomouc

4/2009: Setkání národních protidrogových koordinátorů zemí EU, „Problem Drug Use of Migrants in Brno – Findings and Recommendations”, Praha

5/2009: AT konference, „Bez léčby to jde“ (vyžádaný příspěvek), Měřín

6/2009: 11. pracovní konference Biografu, „Výzkumný rozhovor: monolog versus dialog“ (krátké sdělení), Hoješín u Seče

 

Výzkumné projekty

2006-2007: Problémové užívání nelegálních drog mezi migranty v Brně a okolí. Řešitelé: Pavel Nepustil, Svatava Zajdáková, Eva Šlesingerová. Zadavatel: MARISA.

2006 - nyní: Transformace identity bývalých uživatelů nelegálních drog: disertační projekt. Řešitel: Pavel Nepustil. Školitel: Michal Miovský.

2008: Strategie pro ukončení užívání pervitinu bez odborné pomoci. Řešitel: Pavel Nepustil. Zadavatel: MARISA.

 

Publikační činnost

Nepustil, P. (2009). Jde to i bez léčby: Proces transformace identity po ukončení dlouhodobého
užívání pervitinu. Adiktologie, 9 Suppl., 34-42
Nepustil, P., Novotná, K. (2009). Vstříc novým příběhům. Psychoterapie, 3-4/3, s. 241-245.
Nepustil, P. (2009). Psychoterapeutické konverzace: obrat ke vzájemné spolupráci. Psychologie Dnes, 12/15, s. 44-47.
Nepustil, P. (2009). Spolupracující přístupy ve výzkumné praxi. In M. Šucha, M. Charvát, V. Řehan (Eds.). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. Olomouc: Univerzita Palackého.
Nepustil, P. (2009). Psychoterapeutické konverzace: obrat ke vzájemné spolupráci. Psychologie Dnes, 12/15, s. 44-47.
Nepustil, P. (2009). Společná práce: rozhovor s Harlene Andersonovou. Psychoterapie, 1/3, s. 13-20
Andersonová, H. (2009). Konverzace, jazyk a jejich možnosti. (překlad: Pavel Nepustil). Brno: NC Publishing.
Nepustil, P. (2008). Postmoderní krajina pod mexickým nebem. Psychoterapie, 2, 3-4.
Nepustil, P. (2007). Jaké barvy má duševní zdraví? Psychoterapie, 1, 3-4, s. 234-236.
Nepustil, P. (2007). Zapojování členů zkoumaných skupin do výzkumného procesu: Community Engagement Model. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Nepustil, P., Zajdáková, S., Šlesingerová, E. (2007). Problémové užívání nelegálních drog mezi migranty v Brně a okolí: závěrečná zpráva z výzkumu. Brno: FSS, MU.
Nepustil, P. (2006). Proměny identity uživatelů drog po výstupu z vězení. Adiktologie, 6,4,455-464.
Škvařilová, O., Nepustil, P., Jargus, M., Zábranský, T. (2005). Drogové služby ve vězení: Možnosti drogových intervencí a spolupráce neziskových organizací a věznic. Úřad vlády České republiky, Zaostřeno na drogy.

Nepřehlédněte

Workshop Ann-Rita Gjertzen 2018

ANN-RITA GJERTZEN:
„PUSŤTE EXPERTA K VODĚ“
A NABÍDNĚTE SEBE

Kdy: 23.-24.2.2018
Kde: Augustiánské opatství, kapitulní síň, Mendlovo nám. 1, Brno
Cena: 2800,- Kč do 15.1.2018, poté 3200,- Kč
Tlumočení do čestiny zajištěno.

více informací..

Workshop 2017 Werner Schütze (DE)

Dr. Werner Schütze:
OTEVŘENÝ DIALOG V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Srdečně zveme na zážitkový workshop zaměřený na zkušenost bytí v dialogu a rozvíjení dialogického prostoru. Workshop je určen pro lidi, kteří se zajímají o oblast péče o duševní zdraví, přímo se na ní podílejí nebo se chtějí podílet.

Kdy: 24. - 25. listopadu 2017
Kde: Brno

více informací..

Video

Embedded thumbnail for TAOS - Marketa shortcut

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.