Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

Aktuality

Reflektující proces s polárním nádechem

Reflektující proces s polárním nádechem

V blízkých dnech budeme mít jedinečnou možnost se v České Republice setkat s norskou terapeutkou, blízkou spolupracovnicí zesnulého Toma Andersena, Ann-Ritou Gjertzen. Tato příležitost mě přivedla k myšlenkám nakolik jsou principy reflektujícího procesu rozšířeny v dnešních terapeutických praxích. Jak jsem měla možnost zjistit drobným pátráním v rámci moravské metropole, nemálo terapeutů o takových postupech s obdivem mluví, málokteří je ale opravdu užívají. Přijměte tak mou pozvánku ke stručnému náhledu pod pokličku reflektujícího procesu.

Reflektující proces - široký pojem se kterým se v různých významech a účincích setkáváme denně. Zpětné vazby mnoha variací nám pomáhají lépe rozumět světu kolem nás i sobě samým. V následujících řádkách bych ráda připomněla jednu z forem reflektujícího procesu, která vznikla speciálně pro potřeby rodinné terapie.

Jak možná už tušíte, mám na mysli model reflektujícího týmu. Dovolím si pro pořádek zopakovat i známý příběh o tom, jak tento způsob práce vznikl. V rámci rodinné terapie, uvnitř skupiny Milánské školy, kde tým expertů poslouchal probíhající konzultaci terapeuta s rodinou. Tento reflektující tým se nacházel ve speciální místnosti za jednosměrným zrcadlem, kam byl přenášen i zvuk. Jeho členové sloužili hlavně jako skupina „rádců“ pro terapeuta. Bez přítomnosti klienta mu navrhovali další možné intervence, poskytovali své expertní postřehy.

Více o reflektujícím týmu v pojetí Milánské školy najdete například zde.

Jedním z terapeutů užívajících reflektující týmy byl i následovník Jaye Haleye, Salvadora Minuchina a Paula Watzlavicka, původně praktický lékař Tom Andersen. Toho postupem času začala znepokojovat role skryté „autority za zrcadlem“. Rozhodl se tedy pro velký obrat ve vývoji takové formy reflektujícího procesu a přizval tým ukrytý za zrcadlem přímo do terapeutické místnosti.

Více o tomto posunu v češtině např. v knize Jana Vymětala Obecná psychoterapie, přístupné on-line zde.

anglicky pak v Handbook of Psychology
nebo ve Family Therapy Sourcebook

Kdybyste uvažovali o pořízení některých knih, tak:

Tomovu jedinou knihu The Reflecting Team: Dialogues and Dialogues About the Dialogues si můžete objednat například zde.

Knihu The Reflecting Team in action editovanou Stevenem Friedmanem do které přispěl také Andersen, Seikkula, White a Epston najdete on-line zde.

Od dob inovací Toma Andersena tedy máme možnost přizvat reflektující tým „naživo“ do našich praxí. Nezveme si v tom případě skupinu expertů, kteří budou doporučovat vhodná řešení, předkládat návrhy a hodnotit naši práci či klientovy postoje. Přizýváme tak k naší práci další plodné hlasy, které mohou svými vstupy přinášet „přiměřeně neobvyklé“ pohledy na situaci. Podle Andersenova pohledu je pro reflektující tým základním konceptem vnitřní i vnější dialog všech zúčastněných (více o konceptu vnitřního dialogu např. zde). Reflektující tým tak klientovi i terapeutovi prostřednictvím zveřejnění svých pocitů, myšlenek, asociací a možných předporozumění zprostředkovává znásobenou možnost nových úhlů pohledu a tak i příležitostí k rozpuštění nesnází se kterými klient přišel.

Užití reflektujícího procesu ve formě reflektujících týmů ale zdaleka nezůstalo pouze otázkou terapeutických praxí. Už pro Toma Andersena byl reflektující přístup samotným způsobem života, způsobem bytí s druhými. Přesvědčení, že člověk utváří svůj svět ve vztazích, v konverzacích a interakcích s druhými, napovídá, že reflektující proces má své užitečné místo v mnoha lidských činnostech. Práce s reflektujícími týmy je velmi praktickým prostředkem pro výuku (nejen v terapeutických výcvicích). V komerční sféře je uplatnění možné například v rámci managementu a organizace řízení. Z vlastní zkušenosti mohu vřele doporučit využití reflektujícího procesu v rámci výzkumných týmů. Oblastí kde by využití těchto postupů mohlo přinášet šťavnaté ovoce je nepřeberně.

Možná si někteří z vás říkají, že to všechno je sice pěkné… ale… Je někde možnost vidět fungování reflektujícího týmu na živo? Kdyby se mi taková práce líbila, kde bych se mohl něco praktického přiučit? A kde pak seženu tolik lidí, kteří by se chtěli mých setkání s klientem účastnit? Otázek je jistě ještě víc. Na mnoho z nich ale věřím odpoví právě workshop Ann Rity Gjertzen. který se díky skupině Narativ uskuteční 11. a 12. listopadu v Brně. Podrobnější informace je možné získat na těchto stránkách, nebo na adrese info@narativ.cz.

Moje stručná glosa zdaleka neotevírá celou škálu potenciálu reflektujících procesů. Pro zájemce o další čtení tak přidávám alespoň odkazy na další literaturu v angličtině. (Bohužel není mnoho příležitostí setkat se s touto tematikou v českém jazyce.)

Otázky dalšího uplatňování a inovace v reflektujícím procesu skvěle shrnuje kniha Innovations in the reflecting process: the inspirations of Tom Andersen editovaná Harlene Anderson a Perem Jensenem.

On-line dostupná je zde
Objednat si ji můžete např. zde

Zde najdete článek od Toma Andersena o reflektujícím přístupu jako způsobu života.

Článek plný inspirativních citací Toma Andersena, který napsal jeden z jeho kolegů, filozof John Shotter jako vzpomínku na jejich spolupráci po Tomově smrti v roce 2007 najdete na této adrese.

Článek další Tomovy významné kolegyně, Harlene Anderson, ve kterém píše o jeho odkazu najdete zde a další také zde.

Lynn Hoffman na spolupráci s Tomem vzpomíná v tomto článku.

Příjemné čtení...

 

Barbora Petránková
studentka oboru Psychoterapeutická studia na FSS MU

 

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Markéta - Přestala jsem věřit, že musím dál brát 1. část

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.