Komunitní tým Narativ

Máte vy nebo někdo z vašich blízkých trápení, se kterým si nevíte rady?

Nabízíme síťová setkání otevřeného dialogu, tedy rodinně-terapeutická setkání, kterých se zpravidla účastní více osob (zejména členové rodiny a blízcí). Setkání jsou facilitována nejméně dvěma pracovníky, z nichž minimálně jeden je vyškolen v přístupu otevřeného dialogu. Více o otevřeném dialogu naleznete zde.

Síťová setkání jsou prostorem, kde je možné věnovat se jak těm nejobyčejnějším, tak velice intimním věcem z osobních i rodinných životů. Prokázaným efektem otevřeného dialogu je zvýšená kapacita členů rodiny a blízkých pro jednání vedoucí k úspěšnému zvládnutí krize, zotavení ze závažných potíží nebo vymanění se ze zaseknutých situací (více zde).

Komunitní tým

Petra Detersová - PARTNERKA
deters.petra@gmail.com

Psycholožka. Za sebou má několikaletou praxi v HR a poté v sociálních službách s rodinami v náročných životních situacích s malými dětmi (HoSt Home-Start) a koordinací dobrovolnic v této oblasti. Vystudovala mimo jiné žurnalistiku, přispívá na web psychologie.cz, v rámci Narativu začala jako dokumentaristka a organizační výpomoc, ale za poslední roky přibyla i praxe ve facilitaci skupin či společné facilitování rodinných setkání.

Věří, že dialogický přístup funguje napříč oblastmi jakými jsou terapie a vzdělávání, respektive všude, kde jsou podstatné vztahy. Také věří, že nic než vztahy není na světě důležitější.

Aktuálně je na mateřské dovolené.

Pavel Nepustil - ČLEN
pnepustil@gmail.com

Pavel Nepustil je psycholog, rodinný terapeut, sociální pracovník a supervizor se specializací na téma drog a závislostí. V Narativu je od začátku, aktuálně působí v komunitním týmu. Je autorem knihy „Bez léčby to jde“, spolu-editorem sborníku "Bez podmínek“, píše blog: https://www.dialogicalpractices.net/blog. Kromě působení v Narativu ještě lektoruje kurzy pro společnost Renadi, facilituje skupiny psychedelické integrace pro Beyond Psychedelics a externě vyučuje na FSS MU a University of New York in Prague. Žije v Brně v Řečkovicích, má dvě dcery.

Martin Novák - ČLEN
ma.novak@zoho.com

Vzděláním psycholog a terapeut, absolvoval sebezkušenostní výcvik v daseinsanalýze a otevřeném dialogu. Pracoval v brněnském centru duševního zdraví, později spolu-vytvářel tým včasné podpory nabízející péči v duchu otevřeného dialogu. V rámci doktorského studia sociologie zkoumá probíhající reformu péče o duševní zdraví. V Narativu se věnuje vzdělávání v dialogické praxi a podpoře kolektivů usilujících o společenskou změnu při hledání cest demokratického sebe-organizování a udržitelného aktivismu. Žije s partnerkou, kočkami a zahradou. Rád chodí na výlety do hor a lesů.

Hana Jarošíková

Zaměřuji se na zotavování rodinných a blízkých vztahů ovlivněných závislostí některého člena rodiny. Ve své roli průvodce a kouče sdílím a využívám i své vlastní zkušenosti z partnerského vztahu s člověkem, který se dlouhodobě potýká se závislostmi na návykových látek. Společně skládáme různé úhly pohledu, hledáme souvislosti a řešení. Jsem členkou skupin Recovery koučové a Zotavení Brno, využívám podporu v Al-Anon, svoje původní technické vzdělání jsem si nedávno doplnila o psychologii.

Adéla Pánková

Jsem především žena a matka tří dcer. Během svých 42 let jsem kromě studia, práce a cestování tápala ve své neuchopitelné bolesti a prázdnotě a hledala cestu k uzdravení své duše během dlouholetého užívání opiátů a alkoholu. Tancem, rodinnými konstelacemi, klasickými psychoterapiemi, holotropním dýcháním a povídáním s lidmi, kteří mi rozuměli skrze autentický prožitek stejné zkušenosti.

Když se mi před pár lety rozpadla rodina a objevila se stará známá „úleva“ v podobě relapsů , pocítila jsem opět, jak důležitá je péče o sebe sama a lidé okolo, kteří naslouchají.

Tereza Ryzáková

Je mi 30 let, jsem matkou dvou dětí a spokojenou manželkou…

Absolvovala jsem výcvik v Recovery koučování a následně v roce 2020 začala pracovat v Terapeutickém centru Společnosti Podané ruce. Dále se terapeuticky vzdělávám prostřednictvím kurzů a výcviků, které jsou vhodné pro mou pozici recovery kouče.

Markéta Čtvrtečková

Vystudovala jsem sociální práci a pak několik let pracovala s lidmi se závislostí, kde jsem se hodně věnovala tématu peerství ve službách pro uživatele drog a potenciálu jejich žité zkušenosti v pomoci dalším lidem. S otevřeným dialogem a kolaborativně-dialogickou prací jsem se seznámila v rámci ročního výcviku v MODI (Možnosti dialogu – Narativ) a nyní se dále vzdělávám v terapii zaměřené na řešení pod institutem DALET v Olomouci.

Otevřený dialog mi ukázal nové perspektivy při práci s lidmi a zejména pak léčivou sílu upřímného, naslouchajícího rozhovoru. Ve volném čase moc ráda nedělám nic. Třeba jen tak jsem, uvařím si něco dobrého a začtu se do knížky nebo kouknu na seriál. Když mám chuť dělat něco kreativního, tak maluju, když se chci vybít, jdu si zaběhat. Energii čerpám v kontaktu s přáteli, v přírodě a na toulkách cizinou.

Helena Břusková
helena.bruskova@gmail.com

Vzděláním sociální pracovnice, biotechnoložka rostlin. V otevřeném dialogu absolvovala roční výcvik a nyní se dále vzdělává v pětiletém psychoterapeutickém výcviku. Pracovala v organizacích věnujících se duševnímu zdraví, dále také jako lektorka kognitivní rehabilitace, muzikoterapeutka, průvodkyně rodin dětí s autismem či metodička multidisciplinarity v rámci reformy psychiatrické péče. K Narativu se připojila jako facilitátorka síťových setkání otevřeného dialogu v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Momentálně pracuje v terénním týmu včasné podpory v Brně. Ve volném čase se věnuje svojí zahradě, sbíráním kamenů, procházkám v přírodě, festivalům a alternativní hudební scéně.

Bližší informace

Jak je možné domluvit první setkání?

Můžete oslovit kohokoliv z výše uvedených členů týmu, který má u svého jména telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Před prvním setkáním je nezbytná telefonická domluva, ale stačí napsat a my se ozveme.

Telefonát slouží zejména k organizaci prvního síťového setkání. Zajímáme se tedy o to, kdo by se měl nebo mohl zúčastnit, také volíme nejvhodnější místo setkání.

S kým a kde se setkáte?

Člen týmu, kterého oslovíte, osloví někoho z dalších členů týmu a vytvoří tak terapeutickou dvojici.

Můžeme zajistit prostory vlastní v Brně, ale nabízíme také setkání u vás doma, na pracovišti, ve škole nebo jinde. Nabízíme i variantu online. Předběžně se domlouváme na termínu, který si poté do 24 hodin potvrdíme.

Jak to probíhá?

Každé setkání může vypadat zcela jinak. Od začátku celou spolupráci domllouváme s vámi. Nepřicházíme s ničím hotovým, vše připravujeme se všemi zúčastněnými. Čerpáme z širokého spektra zkušeností i znalostí, které s vámi otevřeně sdílíme, ale nikdy nic nevnucujeme;-).

Délka jednoho setkání je zpravidla 75 minut.

Frekvence dle domluvy.

Co od toho očekávat? 

Náš tým je velice pestrý, každý máme jiné zkušenosti, jiné vzdělání, ale všichni máme průpravu v tom, jak síťová setkání facilitovat. Věříme tomu, že společně s vámi vytvoříme společenství, ze kterého se bude rodit naděje i konkrétní kroky.

Jaká je cena setkání?

Síťové setkání v našich prostorách v Brně (2 facilitátoři, 75 minut) 2.300,- Kč

Síťové setkání - výjezd v rámci Brna (2 facilitátoři, 75 minut) 2.500,- Kč

Síťové setkání - výjezd mimo Brno (2 facilitátoři, 75 minut) 2.500,- Kč + cestovné a čas strávený na cestě

Síťové setkání online 2.100,- Kč

Vybrané zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvky na tuto formu psychoterapeutické podpory v rámci programů duševního zdraví.