Dialog: Nástroj pozitivní změny v chování žáků a “rozpouštění” problémů ve škole

3500,- 12. 4. 2023 - 14. 4. 2023Brno, Královopolská 139 (sál ZŠ Labyrinth)Přihláška

Skupina Narativ vás srdečně zve na dvoudenní workshop o dialogickém přístupu ve vzdělávání vedený Loekem Schoenmakersem, Ph.D. (NL). Kurz je určen zejména pracovníkům ve školství - ředitelům škol, učitelům, asistentům, školním psychologům - ale také akademickým pracovníkům, terapeutům, sociálním pracovníkům a dalším odborníkům, kteří jsou zapojeni do vzdělávacíh procesů.

Lektoři

Loek Schoenmakers, PH.D.

Pokud bychom chtěli Loeka charakterizovat jen jedním slovem, bylo by to nejspíš slovo "sjednotitel". Ve svém životě, v práci, doma i v zahraničí Loek znovu a znovu objevuje, že udržitelný svět a udržitelná změna vyžaduje zlidšťování procesů, jakými se změny dějí. Tam, kde v dnešní době stále dominuje paradigma vytvořitelného a kontrolovatelného, ​​předvídatelného (vzdělávacího) světa, kde jsou lidé vnímáni jako nástroje změny a výkonu, je posun k novému paradigmatu stále potřebnější. Od individualistické orientace ke vztahové orientaci, kde lidé konstruují realitu, svět nebo se mění společně s ostatními na základě propojení a dialogu. Poskytování prostoru pro improvizaci, pro reflexi a reflektující praxi.

Pavel Nepustil

Pavel Nepustil je rodinný terapeut, psycholog a sociální pracovník se specializací na oblast drog a závislostí, je autorem knihy „Bez léčby to jde“ a spolu-editorem sborníku "Bez podmínek“. Více než deset let působil v různých sociálních, drogových a adiktologických službách, kolem roku 2010 spolu-založil skupinu Narativ zaměřenou na rozvoj kolaborativně-dialogické praxe a otevřeného dialogu v ČR a na Slovensku. V rámci Narativu koordinuje výjezdní tým Zotavení Brno, který nabízí kombinaci odborné pomoci a peer podpory formou terapeutických síťových setkání v oblasti drog a závislostí. Také působí jako supervizor a lektor. Je členem Taos Institute, členem odborné rady Beyond Psychedelics, a koordinátorem odborné rady Network for Dialogical Practices.