Letní kurz Úvod do otevřeného dialogu

3850,- 17. 8. 2023 - 18. 8. 2023Hluboká nad VltavouPřihláška

Nabídneme vám seznámení s inovativním přístupem otevřeného dialogu, který v současné době získává popularitu po celém světě jako účinný způsob práce s psychotickou krizí. Kromě toho je otevřený dialog životní filozofie a terapeutický přístup nacházející uplatnění v oblastech práce s ohroženými rodinami, se závislostmi nebo lidmi s různými typy psychických potíží. Více o otevřeném dialogu zde.

Absolventi získají základní orientaci v tomto způsobu práce, seznámí se s principy a prvky otevřeného dialogu s důrazem na porozumění dialogické / vztahové perspektivě, z níž otevřený dialog vychází. Účastníci si prakticky vyzkouší poskytování odezvy a reflektování jako základní pilíře dialogické práce.

Kurz má platnou akreditaci MPSV (16 hodin)

Program:

  • Historie otevřeného dialogu: jak funguje tým ve finském Torniu s trojnásobně vyšší úspěšností terapie prvních atak psychózy oproti tradiční léčbě
  • Terapeutické a organizační principy: V čem spočívá „mikropolitika“ a „poetika“ otevřeného dialogu
  • Zavádění otevřeného dialogu: Naděje a výzvy otevřeného dialogu v ČR
  • Síťová setkání: zásady, ukázka
  • Nácviky základních dialogických dovedností: poskytování odezvy a reflektování
  • Příklady, kazuistiky a diskuse z tuzemské i zahraniční praxe otevřeného dialogu

Lektoři

Pavel Nepustil

Pavel Nepustil je rodinný terapeut, psycholog a sociální pracovník se specializací na oblast drog a závislostí, je autorem knihy „Bez léčby to jde“ a spolu-editorem sborníku "Bez podmínek“. Více než deset let působil v různých sociálních, drogových a adiktologických službách, kolem roku 2010 spolu-založil skupinu Narativ zaměřenou na rozvoj kolaborativně-dialogické praxe a otevřeného dialogu v ČR a na Slovensku. V rámci Narativu koordinuje výjezdní tým Zotavení Brno, který nabízí kombinaci odborné pomoci a peer podpory formou terapeutických síťových setkání v oblasti drog a závislostí. Také působí jako supervizor a lektor. Je členem Taos Institute, členem odborné rady Beyond Psychedelics, a koordinátorem odborné rady Network for Dialogical Practices.

Kateřina Almqvist

Kateřina Almqvist je psycholožka, lektorka a supervizorka. Pracuje od roku 2010 v soukromé psychologické praxi, s jednotlivci, páry a rodinami. Usadila se v Hluboké nad Vltavou po dlouhodobém působení v Brně, kde po studiích sbírala pracovní zkušenosti v neziskovém a univerzitním prostředí a spoluzakládala skupinu Narativ. Dlouhodobě se zabývá kolaborativními a dialogickými přístupy, spolupřekládala knihu Otevřený dialog a lektorovala mnoho kurzů i dlouhodobých programů v této oblasti. Má čtyři děti a hrozně ráda vaří mýdlo.