"Úvod do Otevřeného dialogu" v Hluboké nad Vltavou

3850,- CZK22. 8. 2024 - 23. 8. 2024Hluboká nad VltavouPřihláška

Nabídneme vám seznámení s inovativním přístupem s názvem Otevřený dialog (více zde: https://otevrenedialogy.cz/), který v současné době získává popularitu po celém světě jako účinný způsob práce s psychotickou krizí. Kromě toho je Otevřený dialog (OD) životní filozofie a terapeutický přístup nacházející uplatnění v oblastech práce s ohroženými rodinami, se závislostmi nebo lidmi s různými typy psychických potíží.

Absolventi získají základní orientaci v tomto způsobu práce, seznámí se s principy a prvky OD s důrazem na porozumění dialogické / vztahové perspektivě, z níž OD vychází. Účastníci si prakticky vyzkouší poskytování odezvy a reflektování jako základní pilíře dialogické práce.

Kurz má platnou akreditaci MPSV (16 hodin)

Program:

Historie OD: jak funguje tým ve finském Torniu s trojnásobně vyšší úspěšností terapie prvních atak psychózy oproti tradiční léčbě

Terapeutické a organizační principy: V čem spočívá „mikropolitika“ a „poetika“ otevřeného dialogu

Zavádění OD: Naděje a výzvy otevřeného dialogu v ČR

Síťová setkání: zásady, ukázka

Nácviky základních dialogických dovedností: poskytování odezvy a reflektování

Příklady, kazuistiky a diskuse z tuzemské i zahraniční praxe Otevřeného dialogu

Lektoři

Kateřina Almqvist - ČLENKA

Kateřina Almqvist je psycholožka, lektorka a supervizorka. Pracuje od roku 2010 v soukromé psychologické praxi, s jednotlivci, páry a rodinami. Usadila se v Hluboké nad Vltavou po dlouhodobém působení v Brně, kde po studiích sbírala pracovní zkušenosti v neziskovém a univerzitním prostředí a spoluzakládala skupinu Narativ. Dlouhodobě se zabývá kolaborativními a dialogickými přístupy, spolupřekládala knihu Otevřený dialog a lektorovala mnoho kurzů i dlouhodobých programů v této oblasti. Má čtyři děti a hrozně ráda vaří mýdlo.

Pavel Nepustil - ČLEN

Pavel Nepustil je psycholog, rodinný terapeut, sociální pracovník a supervizor se specializací na téma drog a závislostí. V Narativu je od začátku, aktuálně působí v komunitním týmu. Je autorem knihy „Bez léčby to jde“, spolu-editorem sborníku "Bez podmínek“, píše blog: https://www.dialogicalpractices.net/blog. Kromě působení v Narativu ještě lektoruje kurzy pro společnost Renadi, facilituje skupiny psychedelické integrace pro Beyond Psychedelics a externě vyučuje na FSS MU a University of New York in Prague. Žije v Brně v Řečkovicích, má dvě dcery.